Cesta plnějšího prožití života.

NABÍZÍM 30 MINUT ZDARMA PRO NOVÉ KLIENTY !

· Pomocí těchto metod se člověk může zbavit fyzických i psychických potíží, kterých se nedaří zbavit jiným způsobem.

· Použitím těchto metod dochází k sebeuvědomění a sebepřijetí.

· Lze lépe směrovat a řídit svůj život.

· Můžeme zvládnout doposud nepřekonatelné situace, které nás ničí.

· Lépe přijímáme životní lekce a docházíme k porozumění, proč nás určité věci a situace potkávají.

Plody práce, kterou jsme věnovali sebepoznání.

Mobil: (+420) 607 984 201

E-mail: info@energieduhy.cz

Kontakt:

Informace o službách

Labyrint, harmonie a světlo

Informace o službách

Adresa :

Ing. Ludmila Pospíšilová

Dittrichova 1941/18

120 00 Praha 2