CO UMÍ KINEZIOLOGIE (ONE BRAIN)

· používá se v ní svalový test jako jeden ze způsobů komunikace

· získáme odpovědi na dávno zapomenutá traumata, která přerostla ve fyzický nebo psychický problém

· odblokování se provádí pro zvýšení motivace a získání volby v životě při řešení zásadních životních otázek

· pomáhá uvědomit si své kvality

· sjednocuje spolupráci levé a pravé hemisféry a tím dochází k celkové harmonizaci a zvýšení výkonu fyzických a psychických schopností

· pomáhá uskutečňovat, co cítíme v srdci

· umožňuje dělat to, s čím se vnitřně ztotožňujeme, a tím se dostat ke svému životnímu cíli nebo poslání

 

· Tato metoda není bolestivá.

· Umožňuje uvolnit stres uložený ve svalech a buňkách.

· Dovoluje prožít docela volně situace, které se bez uvolnění stresu těžko zvládají.

·  Dovoluje porozumět opakovaným životním situacím z určitého nadhledu.

Výsledky práce na sobě překvapují.

Textové pole: Informace o službě

Labyrint, harmonie a světlo

Adresa :

Ing. Ludmila Pospíšilová

Dittrichova 1941/18

120 00 Praha 2

Kontakt:

Mobil: (+420) 607 984 201

E-mail: info@energieduhy.cz

One Brain osvobozuje od pocitů nepřijatelnosti, nemoci a frustrace. Pomáhá uvolnit spoustu energie k radostnějšímu prožití života.